Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 21 de febrer del 2012

La insostenible situació econòmica dels centres

( 21/02/2012, 10:17) Comunicat d'ASPEPC·SPS.
El Departament d'Ensenyament pensa destinar 198 milions d'euros "estalviats" del capítol de personal -de les nostres nòmines- a "polítiques educatives" mentre retalla un 50% l'assignació ordinària per al funcionament dels centres.
Els membres de la Junta central de directors de secundària han fet arribar una carta al Sr. Lluís Font i Espinós, Secretari de polítiques educatives, on exposen la greu situació econòmica per la qual passen els instituts.

L'assignació ordinària prevista per al funcionament dels centres ha disminuït de manera continuada els tres darrers anys: un 20% l'any 2010, un 40% l'any 2011 i enguany es preveu un 50%.
El funcionament dels centres depèn exclusivament de la seva capacitat d'estalvi, limitada pel fet que l'administració mateixa fa impossible reduir algunes despeses de subministrament com ara electricitat, telèfon o regulacions de seguretat. Els centres ja han gastat el romanent que havien pogut acumular i el funcionament ordinari s'està pagant gràcies, d'una banda, a l'aportació de les famílies (col·laboració de les AMPA, quota de material de l'alumnat, re-utilització de llibres) i de l'altra, amb l'ús de partides finalistes (subvencions, Educat). Estem, de facto, en una situació de co-pagament no declarada.
Un sondeig realitzat a 193 centres ha donat el següent resultat:
3 centres sense dificultats econòmiques;
55 en situació "moderada": podrien passar un altre any amb la mateixa assignació de l'any anterior;
99 en situació "preocupant". Encara poden fer front als pagament però no podran passar un altre any amb la mateixa assignació de l'any anterior;
36 en situació “greu”: ja no poden pagar factures.
Des d'ASPEPC·SPS no hem cregut mai que l'increment dels recursos fos, en si mateix, la solució als greus problemes de l'ensenyament públic del nostre país. Les causes del fracàs del sistema educatiu són unes altres i són prou conegudes. Però resulta escandalós que, a la vegada que s'anuncia una inversió de 198 milions d'euros obtinguts de la retallada salarial en "polítiques educatives" -més plans, més bajanades-, es redueixin encara més els recursos mínims indispensables per fer front a la despesa ordinària dels centres. Parlem de la llum, de la calefacció, de la neteja. Parlem del mobiliari dels centres que no s'ha renovat des de fa anys. De què serveix tenir una pissarra digital si no hi ha cadires i taules en condicions per a seure i treballar? Quines magnífiques mesures contra el fracàs escolar emprendrem amb l'abric posat? O morts de calor, d'aquí uns pocs mesos? I això si s'ha pagat la factura de la llum, si es pot engegar la pissarra i si a la connexió a internet li ve de gust funcionar!