Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 24 de novembre del 2011

HI HA MASSA MOTIUS PER MOURE’S I NO QUEDAR-SE DE BRAÇOS PLEGATS!!

CRIDA A TOT EL PROFESSORAT:
REUNIÓ PER MOBILITZAR-NOS I REIVINDICAR 
EL DRET A UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

SALA DE PROFESSORS
DILLUNS 28 de NOVEMBRE 14h.

Estic convençuda que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció!!!

NO ESTEU FARTS DE TOT AIXÒ? 
 
1.Es suprimeixen centenars de professionals a les plantilles dels centres docents i serveis educatius, malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix.
2. Es retallen les dotacions pressupostàries dels centres entre un 20% i un 35%, que s’afegeixen a les anteriors, superant el 42% acumulat en els últims 3 anys. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres i afecten greument llocs de treball directes o indirectes.
3. L’aprovació de la instrucció 1/2011 per a l’aplicació de determinades mesures previstes en el Decret 109/2011, d’11 de gener, està provocant l’acomiadament de molt personal interí i temporal, trasllats forçosos i la manca total de cobertura de les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del Personal Laboral (TEIs, TIS, educadores, vetlladores…) i d’Administració i Serveis (conserges, administratius…) dependents del Departament d’Educació.
4. A milers d’interins i substituts se’ls nega la possibilitat d’accedir a un lloc de treball estable, amb una reducció de l’oferta de places d’oposicions a una tercera part de les compromeses.
5. Es paralitzen les noves construccions de centres, mantenint un nivell molt alt d’aules prefabricades.
6. S’apliquen retallades salarials que estan suposant la pèrdua de poder adquisitiu superior al 8,5%.
7. S’incrementen els horaris lectius del professorat a Primària i Secundària i es retallen les reduccions d’horari lectiu per càrrecs. Dues mesures que empitjoren les condicions de treball del professorat, afecten a la pèrdua de llocs de treball i van en detriment directe de la qualitat de l’ensenyament.
8. Se sap que fins i tot hi ha acords de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics i en concret serveis complementaris a l’ensenyament públic.

NO CREIEU QUE HI HA ALTRES ALTERNATIVES A LES RETALLADES EN DESPESA PÚBLICA SOCIAL?

QUE US SEMBLA SI ENS REACTIVEM I FEM NOTAR EL NOSTRE DESCONTENT TOTS JUNTS?La Generalitat obre les portes a la privatització de l'ensenyament

Publicat el 24 de novembre. 2011 a la web d'ASPEPC.

Segons sembla –i ho diem així perquè a banda del "boca orella" dels rumors i de l'oficialització d'aquests rumors a la premsa, no tenim cap informació facilitada pel propi Departament-, en alguns centres de Catalunya estan impartint classes una sèrie de contractats de la Fundació Empieza por Educar, un patronat que presideix Ana Patricia Botín i de la qual són socis La Caixa, el Banco de Santander, HP o el Deutsche Bank, entre d'altres, a través de les seves fundacions.

La tasca d'aquests contractats no és gens clara. Sembla que el Departament d'Ensenyament va oferir a una sèrie de centres considerats d'alta complexitat un "recurs addicional consistent en dos professionals a temps complet durant dos cursos per a donar suport a l'equip docent". Ara resulta que no es tracta, segons la consellera, de professionals, ni tampoc de treballadors, sinó de participants en el programa Empieza por Educar, que estan fent pràctiques en aquests centres.
Les nostres informacions assenyalen, en canvi, que aquests participants estan impartint docència, activitat per a la qual no estan en absolut capacitats, si més no en els termes dels requisits per a la funció pública docent o en el del reconeixement objectiu d'aquestes capacitats. Per tant, estarien ocupant llocs de treball que, legítimament, haurien de ser adjudicats al professorat interí i substitut de la borsa de treball que sí ha demostrat objectivament la seva competència professional.
Si es confirmés aquesta tasca docent ens trobaríem davant d'una il·legalitat manifesta. Ni el suposat conveni entre el Departament i la Fundació Empieza por Educar, del qual ens acabem d'assabentar i del qual desconeixem totalment el contingut, ni menys encara l'aplicació del model "cortijo del señorito" que han posat en marxa el decret d'Autonomia de Centres i el de Direccions, poden emparar que voluntaris, ni que siguin d'una aparent variant d'ONG més o menys sofisticada, ocupin llocs de treball que corresponen a personal docent qualificat que a hores d'ara està a l'atur.
Com que de moment no tenim més que rumors, demanem al Departament que aclareixi l'assumpte amb "llum i taquígrafs", no sigui que estiguem tornant als vells costums que tant agraden a certa burocràcia del Departament, en els quals s'ignorava els legítims representants dels docents i l'opacitat, la manca de comunicació i el despotisme eren "marca de la casa". Esperem des de fa setmanes la continuació de la primera sessió de la mesa sectorial d'enguany; esperem una explicació sobre l'incompliment de la normativa respecte als nomenaments telemàtics; esperem aclariments sobre aquest tema... Esperem respostes; esperem que la veu dels docents sigui escoltada de veritat i que no tornin els "bons vells temps".

Més informació publicada al Diari Ara el 20 de novembre:
http://www.ara.cat/cercador/?text=Empieza+por+educar