Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 9 de setembre del 2011

El claustre de l'Eugeni d'Ors s'adhereix al Manifest de SOMESCOLA.CAT

Avui 9 de setembre el claustre de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès s'ha adherit al manifest que publica la plataforma d'entitats cíviques i educatives per l'escola catalana SOMESCOLA.CAT (http://www.somescola.cat/www/somescola/ca)


Manifest. SOMESCOLA.CAT
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra un dels
elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.
Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius sotasignants
AFIRMEM:
- Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i
joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de
l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats.
- Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i
solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu
de les Llengües.
- Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal—liar el greu desequilibri que
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en diferents àmbits.
- Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la
comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació
de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana,
democràtica i de qualitat.
- Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera dècada
del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del país i s’ha
demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades
immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que afavoreix l’excel—lència en la
competència comunicativa.
SUBRATLLEM:
- Que la immersió lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una
societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap
mena.
- Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d’escola i de societat
i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la cohesió social de
Catalunya.
- Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model d’escola
catalana i millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les llengües oficials que
possibiliti l’ús del català en els àmbits socials, econòmics i culturals.
EN CONSEQÜÈNCIA:
- Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i les demandes
que les han inspirades.
- Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans
democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.
- Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de manera
activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves
per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i
lliure.
Barcelona, 16 de febrer de 2011.