Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 19 de maig de 2011

MANIFEST "PROU RETALLADES"


En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre els sectors més desafavorits. En moments que l’increment de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió social, l’educació, la sanitat i tots els serveis públics  han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones. 

La crisi no pot ser una excusa per reduir les despeses en educació pública ni en sanitat. Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben per incidir en la qualitat educativa.  

El Govern parla de reduir el fracàs escolar i en canvi  es redueixen recursos als centres públics i el nombre de professionals que fins ara feien reforç a tot l’alumnat. Una política de retallades en educació no contribueix en absolut a millorar la qualitat de l’educació, ans el contrari,  atempten greument contra l’ensenyament  públic i la seva qualitat i els drets socials i ciutadans. Retallar en educació és retallar en qualitat d’aprenentage i en igualtat d’oportunitats, és retallar en el futur dels nostres alumnes.

Un grup de professors del centre  pensem participar en diferents concentracions perquè creiem que ens juguem el futur de l’escola pública i de la qualitat de l’atenció educativa i cal defensar-la.

Animem a tots els pares i les  mares a implicar-vos conjuntament amb el professorat i els professionals del centre en la defensa de l’educació pública.